Оптотиристи

Anonim

Оптотиристи

Поглавље 7 - Тиристори


Као биполарни транзистори, СЦР и ТРИАЦ су такође произведени као осетљиви на светлост, а деловање утиче на светлост замењујући функцију активног напона.

Оптички контролисани СЦР су често познати по акрониму ЛАСЦР или Л игхт А цтиватед СЦР . Његов симбол, не изненађује, изгледа као Фигура.

Светло активирано СЦР

Оптички контролисани ТРИАЦс не примају част да имају свој акроним, већ су понизно познати као опто-ТРИАЦс. Њихов шематски симбол је приказан на Фиг.

Опто-ТРИАЦ

Оптотиристори (општи појам за ЛАСЦР или опто-ТРИАЦ) се најчешће налазе унутар затворених "оптоизолатора" модула.